Χ

발렌시아 파이어피트(Valencia Fire Pit) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 발렌시아 파이어피트(Valencia Fire Pit) > 제품소개

발렌시아 파이어피트(Valencia Fire Pit) > 제품소개

쇼핑몰 검색

발렌시아 파이어피트(Valencia Fire Pit) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 


   발렌시아 파이어 피트 특징   

 

 안전한 모닥불 사용이 가능

한 팔레트가 한 세트로 구성되어 손쉬운 셀프시공 가능


​    발렌시아 파이어 피트 - 원형 규격    

 

e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499043585_0937.JPG

22bbbb6ca3995e50f554d4ffd24d342c_1505086181_7269.PNG

   원형 스틸링 규격   


34cc8dcd57bbc872b2792070cb56606c_1516325608_4588.jpg
 

​    발렌시아 파이어 피트 - 사각형 규격   

c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513757348_1076.jpg


   사각형 스틸 규격   


34cc8dcd57bbc872b2792070cb56606c_1516325622_7372.jpg


​   사각파이어피트 시공사진   


fa8bfbe82b7dc11902908c77e8303ca6_1521017569_1247.jpg


​   제품 색상   482db0808707feac73d15ff3235aa95f_1541120105_0079.jpg 


   발렌시아 파이어 피트 시공단면도    

 

발렌시아 파이어피트 - 원형

​                              소형 - 바닥재 위에 설치하는 경우                                                                 대형 - 바닥재 없이 잔디 또는 흙 위에 설치하는 경우 

22bbbb6ca3995e50f554d4ffd24d342c_1505086420_0306.PNG


발렌시아 파이어피트 - 사각형


fa8bfbe82b7dc11902908c77e8303ca6_1521017331_2288.jpg